Voor werkgevers

Het opzetten van een goede pensioenregeling vereist een nauwkeurig pensioenadvies, analyse en uitwerking. Hieronder treft u een overzicht aan van de pensioenadvies werkzaamheden die u mag verwachten als het gaat om de begeleiding en advisering bij het opzetten van een pensioenregeling.

Na een gesprek en een uitgebreide inventarisatie maken wij samen met u een keuze voor een soort pensioenregeling.

Keuze soort pensioenregeling

Wij beoordelen samen met u de elementen die de prijs van een pensioenregeling sterk beïnvloeden. Ook wordt daarmee bepaald welke rechten de deelnemers krijgen. De werkgever betaalt, dus bepaalt. U kunt aangeven welke verzekeringsvormen moeten worden toegevoegd.

Toetsing pensioenadvies

Het is plezierig als de pensioenregeling eruit ziet zoals u als werkgever dat wilt. Veel of weinig dienstverlening. Veel of minder flexibiliteit. Aandacht voor de kosten of aandacht voor het rendement. Met een goed pensioenadvies wordt er vooraf een blauwdruk gemaakt van de wensen van de werkgever.

Keuze verzekeraar en productaanbiedingen

Bij elk pensioenadvies hoort een uitgebreide professionele zoektocht naar de juiste pensioenverzekeraar. Ook zal op elk onderdeel van het pensioenadvies het plezierig zijn te zien waar de verschillen in kosten en voorwaarden aanwezig zijn.

Implementatie pensioenregeling

Voorbeeld uitwerking

  1. Een beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met garantiecomponent.
  2. Soort regeling is een basisregeling is voor iedere werknemer (of voor een groep werknemers).
  3. Aanvullende verzekeringen; Partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een waardeoverdrachtverzekering.
  4. Vrijwillige aanvullende regeling is de bijspaar mogelijkheid werknemer.
  5. Vaste indexatie verzekeren voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.
  6. Beleggen in de LifeCycle fondsen.
  7. Eigen bijdrage werknemer: 2%
  8. Werknemer krijgt via een portal online inzicht in pensioenopbouw.

Onafhankelijk

In de wereld van pensioenadvies is volledige onafhankelijkheid schaars. Er zijn weinig pensioenadviseurs die geheel onafhankelijk van pensioenverzekeraars pensioenadvies kunnen uitbrengen. Wij hebben geen omzetverplichtingen en wij zijn geen onderdeel van een pensioenverzekeraar.

Bent u goed verzekerd?

Wij adviseren u graag over bovenstaande onderwerpen.