Overlijdensrisicoverzekering

Als in een gezin een van de ouders overlijdt, gaat degene die achterblijft er financieel vaak aanzienlijk op achteruit. Bijna tweederde van de nabestaanden heeft maar net genoeg of zelfs te weinig om van rond te komen.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat de financiële positie van uw nabestaanden op peil blijft. Zij kunnen met de uitkering(en) hun inkomsten aanvullen of de hypotheek aflossen.

De overlijdensrisicoverzekering kent verschillende vormen:

Gelijkblijvende risicoverzekering

Bij een gelijkblijvende verzekering kiest u een bedrag dat uitgekeerd wordt als u overlijdt voor een bepaalde datum. Dit bedrag krijgen uw nabestaanden, ongeacht of u vroeg of laat in de looptijd overlijdt.

Aflopende risicoverzekering

Bij een aflopende risicoverzekering is de uitkering die uw nabestaanden ontvangen hoog als u in het begin van de looptijd overlijdt en lager naarmate de looptijd verstrijkt. De premie daalt daardoor ook gedurende de looptijd. Deze variant wordt vaak gebruikt als de overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld is.

Voor wie?

Als u overlijdt, keert de verzekering uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. De overlijdensrisicoverzekering kan ook worden afgesloten op twee levens. Als één van u overlijdt, keert de verzekering uit.

Uitkering ineens of periodiek

Bij een overlijdensrisicoverzekering kunt u kiezen of uw nabestaanden de uitkering ineens ontvangen of periodiek, bijvoorbeeld maandelijks.

Belasting over de uitkering

Over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen maar wel erfbelasting. Hoeveel erfbelasting uw partner en kinderen betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. Voor gehuwden en geregistreerd samenwonenden geldt een vrijstelling: €650.913 (2019). Voor kinderen en kleinkinderen is de vrijstelling voor erfbelasting een stuk lager: € 20.616 (2019).

Woont u samen zonder samenlevingscontract of bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u erfbelasting voorkomen door de polis kruislings op te laten maken. Vraag ons hoe dat zit.

Arbeidsongeschiktheid

Vaak kunt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Als uw inkomen daalt doordat u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen premie te betalen, maar loopt de verzekering toch door.

De premie

De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald.

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nabestaandenpensioen

Als u in loondienst bent en pensioen opbouwt, is er misschien ook iets geregeld voor uw partner voor het geval u komt te overlijden. Maar deze regelingen zijn in de afgelopen jaren vaak versoberd. Vraag bij uw werkgever wat er precies geregeld is.

ANW-uitkering

Kunt u rekenen op financiële steun van de overheid als uw partner overlijdt? Slechts weinig mensen hebben recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De uitkering is bovendien niet hoog.