Waarom is er een abonnement bij de Roos van Renswouw?

Tot voor kort werden intermediairs zoals De Roos van Renswouw uitsluitend beloond op basis van provisie. De provisie is een bepaald percentage van uw premie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. De wetgever heeft per 1 januari 2013 deze provisie voor complexe producten zoals bijvoorbeeld levensverzekeringen en hypotheken wettelijk verboden. De overheid wil stimuleren dat consumenten beter inzichtelijk hebben wat zij enerzijds betalen aan hun adviseur en anderzijds betalen voor een financieel product.

Wat kost het abonnement bij de Roos van Renswouw?

Het Zekerabonnement kost € 7,75 per maand. Voor dit bedrag per maand mag u onbeperkt uw schadeverzekeringen bij ons in beheer geven. Wanneer u complexe producten toevoegt in het abonnement, dan betaalt u daarvoor ook onderhoudkosten (zie onze brochure 'alles over de kosten van ons advies').

Waarom moet ik naast mijn premie eigenlijk apart betalen voor een abonnement?

Voorheen werden al onze diensten betaald uit de provisie die wij ontvingen van banken/verzekeraars. Nu voor sommige verzekeringen de provisies zijn verboden, kunnen wij onze diensten niet meer uit alleen de bemiddelingsprovisie aanbieden. Om die reden berekenen wij een gedeelte van onze kosten rechtstreeks door aan onze klanten.

Kan ik het abonnement gemakkelijk opzeggen?

Het abonnement heeft een onbepaalde looptijd en is dagelijks door u opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Het eindigt automatisch wanneer u geen enkele verzekering of financieel product meer via de Roos van Renswouw heeft geadministreerd.

Ontvangt De Roos van Renswouw nu eigenlijk ook nog provisie naast het abonnement?

U betaalt de Roos van Renswouw met het abonnement voor het advies en beheer van uw verzekeringen en financiële producten. Wanneer de Roos van Renswouw ook bemiddelt bij een niet-complexe verzekering, dan ontvangen wij nog wel provisie voor de bemiddelingswerkzaamheden. Bemiddelingswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld het doen van schadebehandeling.

Als ik geen abonnement neem, kan ik dan nog klant worden bij de Roos van Renswouw?

De Roos van Renswouw kiest voor een werkwijze waarbij wij periodiek persoonlijk contact met u willen hebben. Alleen dan kunnen wij u goed adviseren. Het abonnement maakt het mogelijk om persoonlijk contact met u te hebben. Wanneer u in het verleden financiële producten bij de Roos van Renswouw heeft afgesloten en de Roos van Renswouw heeft daarvoor provisie ontvangen of ontvangt daarvoor nog steeds provisie, dan beheren wij deze producten zoals de wetgever deze volgens de zorgplicht voorschrijft.

Krijg ik altijd de laagste premie met een abonnement?

Dit is afhankelijk van uw doelstellingen. Sommige cliënten wensen lage premies en willen daarbij zelfs concessies doen aan hun verzekeringsvoorwaarden. Anderen kiezen voor de meest uitgebreide voorwaarden. Samen met u zoeken we naar de beste prijs/kwaliteit verhouding in uw specifieke situatie.

Ben ik goedkoper uit met een abonnement?

Wanneer u slechts één verzekering bij ons geadministreerd hebt, dan zult u op korte termijn zelfs duurder uit zijn. U heeft pas financieel voordeel bij een abonnement wanneer u meerdere financiële producten bij ons onderbrengt.

Kan ik bij de Roos van Renswouw ook een netto-abonnement krijgen waarin ook de bemiddelingsprovisie wordt terugbetaald?

Op dit moment nog niet. De wetgever heeft bepaald dat het niet is toegestaan om in een dergelijk abonnement dienstverlening op te nemen waarvan het onzeker is of deze zal plaatsvinden, bijvoorbeeld een onzeker voorval als schadebehandeling. Het is immers niet zeker of en wanneer u een schade krijgt. Een vergoeding voor schadebehandeling zit dan niet in uw abonnement. Wij hebben ervoor gekozen om op dit moment geen netto-abonnement aan te bieden.

Is het abonnement verplicht?

Voor nieuwe verzekeringen is het onlosmakelijk verbonden met onze wijze van persoonlijke dienstverlening en is het verplicht. Voor financiële producten die in het verleden zijn gesloten, is het niet verplicht. Deze producten beheren wij volgens de minimale zorgplicht die de wetgever voorschrijft.

Zijn de prijzen voor de abonnementen vast?

De prijzen zijn nu vastgesteld voor het jaar 2015 en worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van CBS prijsindex.

Heeft u vragen die hier boven niet zijn beantwoord, stelt u ze dan gerust: (075) 616 17 17.